Ξνθης

 

Τα Γ.Α.Κ.- Αρχεα Νομο Ξνθης εναι περιφερειακ υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους, κριος σκοπς της οποας εναι η εποπτεα, συγκντρωση, ταξινμηση και ευρετηραση του αρχειακο υλικο του νομο. Η δρση των Γ.Α.Κ. Ξνθης χει ως βασικος αλλ και ισοδναμους στχους την δισωση αρχειακο υλικο ιστορικς, πολιτισμικς και διαπολιτισμικς σημασας, καθς και τη διθεσ του στην τοπικ κοιντητα απ την οποα τροφοδοτεται αλλ και σε κθε ενδιαφερμενο ερευνητ.

    Ταχυδρομικ Διεθυνση: Βενιζλου 30, 67100 Ξνθη
    Τηλφωνο:25410 62555
    Φαξ: 25410 62555

    E- mail: mail@gak.xan.sch.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τους μηνιαους προπολογισμος λων των περιφερειακν υπηρεσιν απ τον Ιολιο του 2017 ως και σμερα, μπορετε να τους δετε πατντας εδ.

 

 


 

 

 

 

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο:Ανακονωση του Βασιλικο Εθνικο Ιδρματος σε συνεργασα με τη Νομαρχιακ Επιτροπ Ξνθης, για την πραγματοποηση κινηματογραφικς προβολς απ το Κινηματογραφικ Συνεργεο του Βασιλικο Εθνικο Ιδρματος στην Κοιντητα Μνδρας
Χρονολογα: 1964
Αρχεο: Αρχεο Κοιντητας Μνδρας Ν. Ξνθης

Απρλιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Tα ανωτρω τεκμρια αποτελον μρος -εξφυλλο  και οριζοντιογραφα-   μας Τεχνικς και Φυτοκομικς Μελτης διευθτησης δο χαραδρσεων  του χωριο Κασταντου στον Νομ Ξνθης. Πρκειται για μα πλρη Τεχνικ Μελτη, η οποα πραγματοποιθηκε απ την Υπηρεσα Δημοσων ργων Θρκης, Τμμα Μελετν με δρα την Κομοτην, στα πλασια Αναπτυξιακο Προγρμματος  Κλασικν Καπνικν Περιοχν. Περιλαμβνει αντιδιαβρωτικ ργα, φυτοκομικς – αναδασωτικς εργασες, τιμολογσεις, προπολογισμος, αρχιτεκτονικ σχδια και τον εν λγω χρτη –οριζοντιογραφα, στον οποο αποτυπνονται η υπρχουσα μορφ εδαφοπονας,  καθς και οι προτεινμενες εργασες, πως περιγρφονται στο υπμνημα
Χρονολογα: 1964
Αρχεο: Αρχεο Τοπικς Αυτοδιοκησης Ν. Ξνθης


Μιος 2017, Απρλιος 2017, Μρτιος 2017, Φεβρουριος 2017, Ιανουριος 2017, Δεκμβριος 2016, Νομβριος 2016, Οκτβριος 2016, Σεπτμβριος 2016, Αγουστος 2016, Ιολιος 2016, Ιονιος 2016, Μιος 2016, Απρλιος 2016, Μρτιος 2016, Φεβρουριος 2016, Ιανουριος 2016,

Μιος 2015, Ιονιος 2015, Ιολιος 2015, Αγουστος 2015, Σεπτμβριος 2015, Οκτβριος 2015, Νομβριος 2015, Δεκμβριος 2015,


Στο πλασιο διερυνσης των υπηρεσιν τους προς το κοιν, τα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Ν. Ξνθης εγκαινιζουν το "Τεκμριο του μνα".

Το «τεκμριο του μνα» εναι να μεμονωμνο τεκμριο (γγραφο, φωτογραφα, χρτης βντεο λλο) που τα Γ.Α.Κ. Ξνθης αναρτον για να μνα στον ισττοπ τους. Μπορε  να προρχεται τσο απ τις παλις συλλογς των Γ.Α.Κ. Ξνθης, σο  και απ τα  μλις εισαχθντα στην υπηρεσα αρχεα και μπορε να σχετζεται με να ργο, μια γιορτ, να γεγονς, μια ιδα...

Σκοπς του «τεκμηρου του μνα» εναι να λειτουργσει ως μα ακμη ενσχυση της μνμης, γνωριμας με την ιστορα και, ταυτχρονα, να προβλει τα αρχεα και τις συλλογς των Γ.Α.Κ. Ξνθης.

 

-
  
To
μμ

ô (80% - 20% )